Mètodes estadístics per investigar en dades mèdiques

La indústria mèdica i de la salut genera enormes bases de dades a partir de registres mèdics i seguiment de pacients.

Els hospitals i altres organismes de salut pública poden descobrir automàticament tendències i assenyalar anomalies als registres dels seus pacients. Aquestes anomalies poden ser errors o simplement nous perfils interessants per ser detectats automàticament en nous pacients.

Molts cops, la neteja de dades és suficient per obtenir fàcilment alguns resultats: amb codi de programació es poden córrer les execucions ràpides amb conclusions immediates sobre futures versions de dades. Manualment, no és factible a grans bases de dades perquè consumeix massa temps.

Els marcadors genètics tenen un doble interès: 1. Per predir una malaltia, 2. Per personalitzar un tractament.

O dos en un (un tractament que provoca una malaltia) com en aquest exemple.

Enquestes per a anàlisi de sentiment: pacients en psiquiatria/psicologia, i anàlisi de burnout per a metges i infermeres. Per a tots dos enfocaments, hi ha instruments àmpliament aplicats. O es pot crear un nou qüestionari personalitzat.

MARCADORS GENÈTICS – (SNP – Single nucleotide polymorphism)

– Els estudis de SNP poden determinar si una variant genètica està associada amb una malaltia.

– Els SNP solen treballar en coordinació amb altres SNP per manifestar una malaltia complexa.

– SNP pot explicar diferents respostes a productes químics, medicaments, vacunes i altres agents: la medicina personalitzada és el futur.

SNPs per a al·lèrgia a la penicil·lina.

MÈTRICA DEL BURNOUT I COMPLEXITAT DEL COMPORTAMENT

– Burnout entre metges i infermeres (en professionals amb risc psicosocial).

– El burnout es caracteritza per esgotament emocional, fatiga física i cansament cognitiu, i constitueix un resultat afectiu que representa l’esgotament crònic dels recursos de l’individu com a desenllaç d’una exposició perllongada a l’estrès. Les innombrables conseqüències de l’esgotament representen un cost significatiu per a les organitzacions ja que està associat a un rendiment menor, un absentisme més gran, un canvi de personal i un nombre més gran d’accidents laborals.

– L’esgotament com a predictor de factors de risc de malaltia cardiovascular (ECV) mentre es controlen els efectes de les respostes afectives que se sap que precedeixen l’ECV, incloses la depressió i l’ansietat.

– Escala de Conducta Impulsiva (psiquiatria).